Om oss

Kyrkans pensionskassa är hela Svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet.

Det betyder att du som anställd eller före detta anställd inom kyrkan är vår kund och vi har hand om din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.

De viktiga besluten som rör din pension fattas av vår styrelse och fullmäktige, som består av representanter för de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På så sätt ser vi till att allas intressen blir beaktade.

Målet med vår verksamhet är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.

Hör av dig till oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kyrkans pensionskassa eller din pension:

Mejl: Klicka här för att komma till mailformuläret
Telefon (inom Sverige): 020 – 55 45 35
Telefon (från utlandet): +46 8 787 85 40

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pensionskassa? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2019-06-30

10,4% Totalavkastning
20,2
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
185% Solvens

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pensionskassans olika försäkringar.

Vanliga frågor just nu

Varför kommer jag inte åt Mina sidor?

Är du pensionär eller nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig när det första värdebeskedet skapats. Detta sker året efter att välkomstbrevet skickats ut.

Premieprocent 4,5% upp till 7,5 IBB (beräknas proportionellt mot sysselgrad)

I avtalet TPA18 Svenska kyrkan står det att taket på 7,5 IBB ska beräknas proportionellt mot sysselsättningsgraden. Ni rapporterar ingen sysselsättningsgrad till oss i filen utan det är sysselsättningsgraden med hänsyn tagen till sjuk- eller aktivitetsersättning som punkten avser. Uppgiften om sysselsättningsgrad hämtar vi från AFA eller försäkringskassan.

Anställda födda före 1937?

Ni ska INTE rapportera in personer som är födda före 1937.

Anställningsdatum?

Fråga: För datum på en pågående anställning används idag ”00000000” och ”99999999”. Ska detta slopas i det nya formatet? Det tycks enligt schemafilen inte gå att redovisa datum på det formatet nämligen. Gäller det för alla datum att de ska redovisas som ”yyyy-MM-dd” istället för ”yyyyMMdd” som det görs i det gamla formatet? Svar: Det stämmer,

Flera löneperioder?

När en anställd fyller 67 år ska löneperioderna uppdelas på före och efter fyllda 67 år. Det innebär att månaden man fyller ska tillhöra ”före” och en ny löneperiod skapas fr.o.m den 1/1 månaden efter hen fyllt LAS ålder (67 år). Den tidigare gränsen vid 21 års ålder är borttagen.