Om oss

Varje gång du som är anställd inom Svenska kyrkan får din lön betalar arbetsgivaren också in pengar till din framtida pension. Vår uppgift på Kyrkans pensionskassa är att göra bra investeringar så att du får god avkastning på ditt pensionskapital.

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pensionskassa? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan täntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2017-12-31

9,0% Totalavkastning
17,7
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
185% Solvens

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda dig, så att din personliga integritet inte kränks. Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pensionskassans olika försäkringar.

Vanliga frågor just nu

Premieprocent 4,5% upp till 7,5 IBB (beräknas proportionellt mot sysselgrad)

I avtalet TPA18 Svenska kyrkan står det att taket på 7,5 IBB ska beräknas proportionellt mot sysselsättningsgraden. Ni rapporterar ingen sysselsättningsgrad till oss i filen utan det är sysselsättningsgraden med hänsyn tagen till sjuk- eller aktivitetsersättning som punkten avser. Uppgiften om sysselsättningsgrad hämtar vi från AFA eller försäkringskassan.

Anställda födda före 1937?

Ni ska INTE rapportera in personer som är födda före 1937.

Anställningsdatum?

Fråga: För datum på en pågående anställning används idag ”00000000” och ”99999999”. Ska detta slopas i det nya formatet? Det tycks enligt schemafilen inte gå att redovisa datum på det formatet nämligen. Gäller det för alla datum att de ska redovisas som ”yyyy-MM-dd” istället för ”yyyyMMdd” som det görs i det gamla formatet? Svar: Det stämmer,

Flera löneperioder?

När en anställd fyller 67 år ska löneperioderna uppdelas på före och efter fyllda 67 år. Det innebär att månaden man fyller ska tillhöra ”före” och en ny löneperiod skapas fr.o.m den 1/1 månaden efter hen fyllt LAS ålder (67 år). Den tidigare gränsen vid 21 års ålder är borttagen.

Löneväxling och kompletterande premier

Fråga: Vilken typ av perioder man ska skicka och vilket belopp ni vill ha. Ska det bli en ny period om värdet ändras? Ska beloppet vara månadsbeloppet eller det som totalt är utbetalt under perioden? I Exempelfilen verkar drygt halva året vara representerat för en anställd, med perioder om 1-4 månader.  Beloppet verkar dock fortfarande vara