Om oss

Varje gång du som är anställd inom Svenska kyrkan får din lön betalar arbetsgivaren också in pengar till din framtida pension. Vår uppgift på Kyrkans pensionskassa är att göra bra investeringar så att du får god avkastning på ditt pensionskapital.

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pensionskassa? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan täntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

*Källa: Svensk Försäkringsbranchstatistik, den 31 december 2016

4,9% Avkastning
17 176
miljoner
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
179% Solvens

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda dig, så att din personliga integritet inte kränks. Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pensionskassans olika försäkringar.

Vanliga frågor just nu

Vilken avsättning ska jag som arbetsgivare räkna med i budgeten för 2018?

Personer som är född 1959 och senare omfattas av det nya pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan. Pensionsavsättning görs med 4,5% på lön under 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Anställda som har en pågående sjukersättning före 2018 omfattas av KAP-KL eller tidigare avtal inom Svenska kyrkan.    

Hur vet jag vilken pension jag kommer att få?

I ditt värdebesked på Mina sidor kan du se hur stort ditt intjänade pensionskapital är och få en prognos på hur stor tjänstepensionen kan bli om du jobbar kvar till 65 års ålder. I värdebeskedet kan du också se om du har rätt till en förmånsbestämd tjänstepension och/eller intjänad pensionsrätt, samt om du har valt att

Kan jag ta ut min avgiftsbestämda tjänstepension under exempelvis 5 år?

Ja, du har möjlighet att välja utbetalningstid för din avgiftsbestämda tjänstepension. Du kan välja mellan livsvarig utbetalning, 15, 10 eller 5 år.

När kan jag tidigast/senast ta ut min tjänstepension?

Tidigast från 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden.

Jag är inte längre anställd inom Svenska kyrkan, hur gör jag för att ta ut min pension?

Det finns en särskild blankett för pensionsanmälan för dig som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan. Kom ihåg att vi behöver din pensionsanmälan 2 månader i förväg.