Om oss

Varje gång du som är anställd inom Svenska kyrkan får din lön betalar arbetsgivaren också in pengar till din framtida pension. Vår uppgift på Kyrkans pensionskassa är att göra bra investeringar så att du får god avkastning på ditt pensionskapital.

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pensionskassa? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan täntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2017-12-31

9,0% Totalavkastning
17,7
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
185% Solvens

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda dig, så att din personliga integritet inte kränks. Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pensionskassans olika försäkringar.

Vanliga frågor just nu

Vilka omfattas av TPA18 Svenska kyrkan?

Du som är anställd i Svenska kyrkan och född 1959 eller senare omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan, vissa undantag finns.  

Premie- eller avgiftsbestämd tjänstepension?

I och med det nya avtalet TPA18 Svenska kyrkan benäms avgiftsbestämd tjänstepension som premiebestämd ålderspension. För dig som är kvar på KAP-KL Svenska kyrkan heter förmånen fortfarande avgiftsbestämd tjänstepension.

Vad betyder fribrev KAP-KL?

Du som omfattas av pensionsavtalet TAP18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Det kan gälla dig som tjänat mer än 7,5 inkomstbasbelopp.

Varför kan jag inte simulera prognos?

Om du tillhör pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan så finns inte möjlighet att beräkna en prognos. I ditt senaste värdebesked ser du aktuellt värde och prognos på din tjänstepension från Kyrkans pensionskassa.

Vilken avsättning ska jag som arbetsgivare räkna med i budgeten för 2018?

Personer som är född 1959 och senare omfattas av det nya pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan. Pensionsavsättning görs med 4,5% på lön under 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Anställda som har en pågående sjukersättning före 2018 omfattas av KAP-KL eller tidigare avtal inom Svenska kyrkan.