Händelsekalender

 • 18 Dec
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 27 Dec - 13 Jan
  Arbetsgivare

  Administrationssystemet SKAPA stängt pga årsuppdateringar

 • 14 Jan - 28 Jan
  Arbetsgivare

  Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2019

 • 17 Jan
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 17 Feb
  Arbetsgivare

  Fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2019

 • 18 Feb
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 24 Feb
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 06 Mar
  Arbetsgivare

  Fakturering av 2020 års riskpremie

Så administrerar du

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Mina Sidor

Här kan du som är kund hos oss:

 • Se hur mycket du får i tjänstepension.
 • Se dina inrapporterade löner.
 • Göra pensionsansökan.
Till mina sidor

Din pension

Pensionsdags? Här finns allt du
behöver veta om din tjänstepension och hur du går i pension.

Till din pension

Vanliga frågor just nu

Vad är underlag för särskild löneskatt?

Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader enligt gällande skatteregler. Alla pensionskostnader, även riskpremien är underlag för särskild löneskatt. I underlaget för särskild löneskatt ska eventuella utbetalnings-, uppläggningsavgifter och avgift för inkomstsamordning för förmedlingspensioner undantas.

Är avgångsvederlag pensionsgrundande?

Avgångsvederlag eller annan avgångsersättning är i normalfallet inte pensionsgrundande. Men, arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att avtala om att avgångsvederlag eller annan avgångsersättning ska vara pensionsgrundande. Det är viktigt att du som arbetsgivare registrerar denna typ av ersättning på rätt sätt i lönesystemet, så att rapporteringen till Kyrkans pensionskassa blir korrekt. Om du är osäker på hur registreringen ska göras i ditt lönesystem, kontaktar du din löneadministratör.

Vilka omfattas av KAP-KL och ska rapporteras?

Alla anställda ska rapporteras. De som inte ska rapporteras är följande: • Nyanställda som är äldre än 67 år • Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns • Förtroendevalda

Hur ska lönen rapporteras vid sjukdom?

När arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning ska lönen rapporteras som om arbetstagaren arbetat. Vid hel sjukersättning från försäkringskassan ska lönen inte rapporteras. Vid partiell sjukersättning ska lönen på den friska delen rapporteras.

Kan jag ta bort en inskickad lönefil?

När filen har skickats kan du klicka på knappen ”Ångra uppladdning”. Efter att du ångrat uppladdningen kan du ladda upp en ny fil. Denna knapp är inte synlig om du lämnat sidan, kontakta då kundservice.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2019-06-30

10,4% Totalavkastning
20,2
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
185% Solvens

Våra tjänster

Här hittar du som arbetsgivare information om våra tjänster:

BeräkningarUtbetalning av förmedlingspensionWebbinar

Blanketter & Avtal

Här har vi samlat alla blanketter för dig som är arbetsgivare, anställd eller pensionär inom Svenska kyrkan.

Till blanketter & avtal

Om oss

Helena Tjärnström

Pensionsspecialist

Till Om oss

Carina Selling Jonsson

Pensionsspecialist

Till Om oss

Ulrika Staaf

Pensionsspecialist

Till Om oss

Helene Erixon

Teamledare - Pensionsspecialist

Till Om oss

Gunilla Tisander

Sekreterare

"Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Till Om oss

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb"

Till Om oss

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

”Vi arbetar för att ge våra försäkrade en tjänstepension som ger trygghet genom livet”

Till Om oss

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig

”Att till en begränsad risk skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt är centralt”

Till Om oss

Carl Cederberg

Verkställande direktör, pressansvarig

”Pensionspengarna växer tryggt”

Till Om oss

Claudia Philipsson

Finanscontroller

”Vårt kapital växer och vi levererar en konkurrenskraftig återbäring”

Till Om oss