Händelsekalender

 • 14 Dec
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmedlingspensioner

 • 18 Dec
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 31 Dec - 13 Jan
  Arbetsgivare

  Administrationssystemet SKAPA stängt pga årsuppdateringar

 • 14 Jan - 25 Jan
  Arbetsgivare

  Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2018

 • 18 Jan
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 15 Feb
  Arbetsgivare

  Fakturering av avgiftsbestämda premier för 2018

 • 18 Feb
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 22 Feb
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Så administrerar du

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Mina Sidor

Här kan du som är kund hos oss:

 • Se hur mycket du får i tjänstepension.
 • Se dina inrapporterade löner.
 • Göra pensionsansökan.
Till mina sidor

Din pension

Pensionsdags? Här finns allt du
behöver veta om din tjänstepension och hur du går i pension.

Till din pension

Vanliga frågor just nu

Varför kommer jag inte åt Mina sidor?

Är du pensionär eller nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig när det första värdebeskedet skapats. Detta sker året efter att välkomstbrevet skickats ut.

Premie- eller avgiftsbestämd tjänstepension?

I och med det nya avtalet TPA18 Svenska kyrkan benäms avgiftsbestämd tjänstepension som premiebestämd ålderspension. För dig som är kvar på KAP-KL Svenska kyrkan heter förmånen fortfarande avgiftsbestämd tjänstepension.

Vad betyder fribrev KAP-KL?

Du som omfattas av pensionsavtalet TAP18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Det kan gälla dig som tjänat mer än 7,5 inkomstbasbelopp.

Jag har arbetat inom Svenska kyrkan i utlandet. Varför finns inte den pensionen med i värdebeskedet?

Du som har arbetat i utlandet en längre tid har inte rätt till allmän pension på samma sätt som om du hade arbetat i Sverige. För att du inte ska förlora på att arbeta utomlands har Svenska kyrkan tecknat en speciell försäkring för dig, som täcker upp det du förlorar i allmän pension och ger dig en pensionsförmån som motsvarar den du skulle fått i tjänstepension. Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Är du osäker vad som gäller

Hur kan prognosbeloppet vara lägre än det aktuella värdet?

Vi avrundar alla prognosbelopp till jämna 100 kronor. Därför kan prognosbeloppet på grund av avrundningen vara lägre än det aktuella värdet. En intjänad pensionsrätt före 2000/1998 är färdigintjänad och förändras bara med inkomstbasbeloppet tills du går i pension. Eftersom vi räknar prognosen i dagens penningvärde tar vi inte hänsyn till inkomstbasbeloppets utveckling.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2018-06-30

4,6% Totalavkastning
18,8
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
189% Solvens

Våra tjänster

Här hittar du som arbetsgivare information om våra tjänster:

BeräkningarUtbetalning av förmedlingspensionUtbildningar

Blanketter & Avtal

Här har vi samlat alla blanketter för dig som är arbetsgivare, anställd eller pensionär inom Svenska kyrkan.

Till blanketter & avtal

Om oss

Carina Selling Jonsson

Pensionsspecialist

Till Om oss

Ulrika Staaf

Pensionsspecialist

Till Om oss

Helene Erixon

Teamledare - Pensionsspecialist

Till Om oss

Gunilla Tisander

Sekreterare

"Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Till Om oss

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb"

Till Om oss

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

”Vi arbetar för att ge våra försäkrade en tjänstepension som ger trygghet genom livet”

Till Om oss

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig

”Att till en begränsad risk skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt är centralt”

Till Om oss

Carl Cederberg

Verkställande direktör, pressansvarig

”Pensionspengarna växer tryggt”

Till Om oss

Claudia Philipsson

Finanscontroller

”Vårt kapital växer och vi levererar en konkurrenskraftig återbäring”

Till Om oss