Händelsekalender

Så administrerar du

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Mina Sidor

Här kan du som är kund hos oss:

  • Se hur mycket du får i tjänstepension.
  • Se dina inrapporterade löner.
  • Göra pensionsansökan.
Till mina sidor

Din pension

Pensionsdags? Här finns allt du
behöver veta om din tjänstepension och hur du går i pension.

Till din pension

Vanliga frågor just nu

Hur får jag tillgång till SKAPA?

SKAPA är det IT-system som hanterar kyrkans tjänstepensioner och finns tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som en del av Kyrknätet. För att få tillgång till SKAPA krävs: • Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet. • Att du har tillgång till Kyrknätet. Behörighet för närstående organisationer Arbetsgivare som är närstående organisationer har möjlighet att få tillgång till Svenska kyrkans gemensamma IT-system och därmed ansluta sig till SKAPA. För att få tillgång till SKAPA måste ni ansluta er till Kyrknätet via en lösenordsdosa som kopplar upp

Vilka omfattas av TPA18 och ska rapporteras?

Samtliga anställda som är födda 1959 eller senare tillhör pensionsavtalet TPA18 och ska rapporteras in till oss.

Vad är underlag för särskild löneskatt?

Arbetsgivare ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader enligt gällande skatteregler. Alla pensionskostnader, även riskpremien är underlag för särskild löneskatt. I underlaget för särskild löneskatt ska eventuella utbetalnings-, uppläggningsavgifter och avgift för inkomstsamordning för förmedlingspensioner undantas.

Är avgångsvederlag pensionsgrundande?

Avgångsvederlag eller annan avgångsersättning är i normalfallet inte pensionsgrundande. Men, arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att avtala om att avgångsvederlag eller annan avgångsersättning ska vara pensionsgrundande. Det är viktigt att du som arbetsgivare registrerar denna typ av ersättning på rätt sätt i lönesystemet, så att rapporteringen till Kyrkans pensionskassa blir korrekt. Om du är osäker på hur registreringen ska göras i ditt lönesystem, kontaktar du din löneadministratör.

Vilka omfattas av KAP-KL och ska rapporteras?

Alla anställda ska rapporteras. De som inte ska rapporteras är följande: • Nyanställda som är äldre än 67 år • Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns • Förtroendevalda

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2019-06-30

10,4% Totalavkastning
20,2
miljarder kr
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
185% Solvens

Våra tjänster

Här hittar du som arbetsgivare information om våra tjänster:

BeräkningarUtbetalning av förmedlingspensionWebbinar

Blanketter & Avtal

Här har vi samlat alla blanketter för dig som är arbetsgivare, anställd eller pensionär inom Svenska kyrkan.

Till blanketter & avtal

Om oss

Helena Tjärnström

Pensionsspecialist

Till Om oss

Carina Selling Jonsson

Pensionsspecialist

Till Om oss

Ulrika Staaf

Pensionsspecialist

Till Om oss

Helene Erixon

Teamledare - Pensionsspecialist

Till Om oss

Gunilla Tisander

Sekreterare

"Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Till Om oss

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb"

Till Om oss

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

”Vi arbetar för att ge våra försäkrade en tjänstepension som ger trygghet genom livet”

Till Om oss

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig

”Att till en begränsad risk skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt är centralt”

Till Om oss

Carl Cederberg

Verkställande direktör, pressansvarig

”Pensionspengarna växer tryggt”

Till Om oss

Claudia Philipsson

Finanscontroller

”Vårt kapital växer och vi levererar en konkurrenskraftig återbäring”

Till Om oss