Händelsekalender

 • 09 Mar
  Arbetsgivare

  Fakturering av 2018 års riskpremie

 • 16 Mar
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 23 Mar
  Arbetsgivare

  Kompletterande fakturering av avgiftsbestämda premier för 2017

 • 18 Apr
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 18 Maj
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 18 Maj
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 18 Jun
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

 • 18 Jul
  Pensionär

  Tjänstepensionen betalas ut

Så administrerar du

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Mina Sidor

Här kan du som är kund hos oss:

 • Se hur mycket du får i tjänstepension.
 • Se dina inrapporterade löner.
 • Göra pensionsansökan.
Till mina sidor

Din pension

Pensionsdags? Här finns allt du
behöver veta om din tjänstepension och hur du går i pension.

Till din pension

Vanliga frågor just nu

Jag har arbetat inom Svenska kyrkan i utlandet. Varför finns inte den pensionen med i värdebeskedet?

Du som har arbetat i utlandet en längre tid har inte rätt till allmän pension på samma sätt som om du hade arbetat i Sverige. För att du inte ska förlora på att arbeta utomlands har Svenska kyrkan tecknat en speciell försäkring för dig, som täcker upp det du förlorar i allmän pension och ger dig en pensionsförmån som motsvarar den du skulle fått i tjänstepension. Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Är du osäker vad som gäller

Varför delas månadspensionen upp i värdebeskedet?

Din tjänstepension kan bestå av flera delar: • Intjänad pensionsrätt före 2000/1998 1998 fick alla anställda inom Svenska kyrkan, utom prästerna, ett nytt pensionsavtal. 2000 fick prästerna ett nytt pensionsavtal. För tiden innan det nya pensionsavtalet har din arbetsgivare betalat in pensionspremier till Kyrkans pensionskassa som motsvarar din intjänade pensionsrätt fram till denna tidpunkt. Pensionen räknas upp till årets penningvärde. • Avgiftsbestämd tjänstepension Pensionsavtalet som gäller idag heter KAP-KL Svenska kyrkan. Det är ett avgiftsbestämt pensionsavtal och din arbetsgivare betalar in en pensionspremie varje år till din pension. Hur stor din

Hur kan prognosbeloppet vara lägre än det aktuella värdet?

Vi avrundar alla prognosbelopp till jämna 100 kronor. Därför kan prognosbeloppet på grund av avrundningen vara lägre än det aktuella värdet. En intjänad pensionsrätt före 2000/1998 är färdigintjänad och förändras bara med inkomstbasbeloppet tills du går i pension. Eftersom vi räknar prognosen i dagens penningvärde tar vi inte hänsyn till inkomstbasbeloppets utveckling.

Varför saknar ni underlag för att kunna räkna efterlevandepension?

För att kunna beräkna din efterlevandepension måste du ha haft en hel årslön för 2014 eller tidigare. Det har med kollektivavtalets regler att göra. Har du bytt anställning efter 2013 är det därför troligt att vi inte har kunnat räkna på din efterlevandepension. Din familj kan ändå ha rätt till en efterlevandepension om du avlider. Vi ser till att din familj får den pension de har rätt till om det händer dig något.

Behöver jag göra något för att min familj ska få en efterlevandepension om jag avlider?

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns. Så även om vi inte kan göra en beräkning på efterlevandepension i ditt värdebesked, så kan du vara lugn, vi ser till så att din familj får den pension den har rätt till om det skulle hända dig något.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat, fördelningen mellan täntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

*Källa: Svensk Försäkringsbranchstatistik, den 31 december 2016

4,9% Avkastning
17 176
miljoner
Förvaltat kapital
7% Återbäringsränta
179% Solvens

Våra tjänster

Här hittar du som arbetsgivare information om våra tjänster:

BeräkningarUtbetalning av förmedlingspensionUtbildningar

Blanketter & Avtal

Här har vi samlat alla blanketter för dig som är arbetsgivare, anställd eller pensionär inom Svenska kyrkan.

Till blanketter & avtal

Om oss

Jessica Sundholm

Pensionsspecialist

Till Om oss

Carina Selling Jonsson

Pensionsspecialist

Till Om oss

Ulrika Staaf

Pensionsspecialist

Till Om oss

Helene Erixon

Teamledare - Pensionsspecialist

Till Om oss

Gunilla Tisander

Sekreterare

"Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Till Om oss

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb"

Till Om oss

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

”Vi arbetar för att ge våra försäkrade en tjänstepension som ger trygghet genom livet”

Till Om oss

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig

”Att till en begränsad risk skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt är centralt”

Till Om oss

Carl Cederberg

Verkställande direktör, pressansvarig

”Pensionspengarna växer tryggt”

Till Om oss

Claudia Philipsson

Finanscontroller

”Vårt kapital växer och vi levererar en konkurrenskraftig återbäring”

Till Om oss