Hur loggar jag in till PAUS?

Eftersom PAUS finns i Kyrkans gemensamma IT-system är det församlingens behörighetsansvarige som sköter behörigheten även till PAUS.

«Tillbaka till frågesidan