Läsvärt

Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pensionskassa placerar pensionspengarna i fyra olika tillgångsslag. Fördelningen av tillgångar är viktigt eftersom pensionskassan ska leverera så bra avkastning som möjligt till begränsad risk. Störst är räntebärande värdepapper, därefter i storleksordningen aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Tillgångsslaget aktier delas upp i svenska respektive utländska aktiefonder.   Allokering totala tillgångar Värdet på totala placeringstillgångar var […]

Läs hela artikeln

VD har ordet

Läs hela artikeln

Kyrkans
tjänstepension
– det här är nytt

Läs hela artikeln

Lång eller kort
utbetalningstid 

– så påverkar
det pensionen

Läs hela artikeln

Tjänstepensionen ger trygghet genom livet

Läs hela artikeln