Händelsekalender

2020

Februari

17/2 - 21/2

Preliminära datum för fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2019

Arbetsgivare

24/2

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Mars

6/3

Fakturering av 2020 års riskpremie

Arbetsgivare

18/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

April

17/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

17/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

16/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär