Rutin vid tillgodo

När ett tillgodo uppkommer sker återbetalning via Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem, KOB. Återbetalning sker den 5:e bankdagen i den sista månaden i kvartalet.

Arbetsgivare som inte är anslutna till KOB meddelar Kundservice vilket bankgiro- eller postgironummer återbetalningen ska ske till. Anmälan gör man via mail till kundservice@kyrkanspensionskassa.se.