Premie/avgiftsbestämd tjänstepension

Kyrkans pensionskassa fakturerar premier för den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret.


Datum för fakturering 2020

Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.

17 februari 2020

Fakturering av premier för 2019 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

20 mars 2020

Kompletterande fakturering  för 2019 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

 

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.


Kyrkans pensionskassa har tagit fram ett underlag för beräkning av den premiebestämda tjänstepensionen.

Beräkning premie 2019 PDF