Bra att tänka på som arbetsgivare

1

Anmäl i tid. Anmäl uttag av intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd tjänstepension till Kyrkans pensionskassa minst två månader innan en anställd går i pension. Det gör du i PAUS.

2

Rapportera rätt! Det ni rapporterar styr de anställdas pension. I normalfallet har varje anställd endast en anställning. Ofta får vi felaktig rapportering med parallella anställningar. Det kan påverka den anställdes rätt till förmånsbestämd pension.

3

Prata om pension vid utvecklings-samtalet! Särskilt viktigt är det för de som fyllt 60 år. Från 61 års ålder kan den anställde välja att gå i pension och det finns ingen fast pensionsålder.

Vanliga frågor från arbetsgivare

?

Vad är PAUS?

PAUS är det IT- system som administrerar kyrkans tjänstepensioner.

?

Hur får jag inloggningsuppgifter till PAUS ?

Behörigheten delas ut av den hos er som är behörigansvarig till kyrkans gemensamma IT- plattform.

?

Hur kan jag kontrollera fakturan för en förmånsbestämd tjänstepension?

Kontrollera de rapporterade anställningsuppgifterna i PAUS . Om något verkar vara fel kontaktar ni vår Kundservice.

?

Finns det en lägsta gräns för när vi ska betala en pensionspremie?

En premie som understiger 100 kronor ska inte betalas ut. En premie som överstiger 100 kronor men understiger 546 kronor ska ni betala direkt till den anställde. Tillsammans med fakturan med 2012 års avstämning bifogar vi en förteckning på dem som ni ska betala premierna direkt till. Utbetalningen ska göras under första halvåret 2013.

Här hittar du fler vanliga frågor och svar