Det här är Kyrkans pensionskassa

Vi är hela Svenska kyrkans pensionskassa. Det betyder att du som anställd eller före detta anställd inom kyrkan är vår kund. Oavsett om du jobbar i församling, pastorat, stift, inom kyrkan på nationell nivå eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, så har vi hand om din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.

Kyrkans pensionskassa jobbar bara med Svenska kyrkan – och det är en stor styrka, både kunskapsmässigt och kostnadsmässigt. Vi kan kyrkans förutsättningar och verksamhet och är anslutna till Svenska kyrkans IT-system.

Varje år får över 35 000 personer lön utbetald från någon av av någon av Svenska kyrkans över 700 arbetsgivare. Och varje år betalar arbetsgivarna in pensionspremier för dig som anställd till Kyrkans pensionskassa. Idag har vi nästan 80 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på drygt 17 miljarder kronor.

De viktiga besluten som rör din pension fattas av vår styrelse och fullmäktige, som består av representanter för de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På så sätt ser vi till att allas intressen blir beaktade.

Målet med vår verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.

 

Hör av dig till oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kyrkans pensionskassa eller din pension:

Mejl: Klicka här för att komma till mailformuläret
Telefon (inom Sverige): 020 – 55 45 35
Telefon (från utlandet): +46 8 787 85 40


Stadgar

Kyrkans pensionskassas stadgar reglerar bland annat försäkringarnas villkor. Våra stadgar hittar du här.