Dags att årsrapportera

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2017 sker mellan 15 januari och 26 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA (tidigare PAUS).
Ingen rapportering avseende det nya pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan ska göras.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

http://www.kyrkanspensionskassa.se/administration/sa-administrerar-du/arsrapportering/