Dags att årsrapportera

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2018 sker mellan 14 - 26 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

http://www.kyrkanspensionskassa.se/administration/sa-administrerar-du/arsrapportering/