Beräkningar

Prognos – beräkning av förmånsbestämd tjänstepension

Få hjälp med att beräkna kostnaden för en nyanställd som omfattas av den förmånbestämda tjänstepensionen.
Kostnad: 2000 kr per anställd och beräkning

Få hjälp med att beräkna kostnaden av förmånsbestämd tjänstepension för anställd.
Kostnad: 1000 kr per anställd och beräkning

Kontakta Kundservice för mer information.