Händelsekalender

2019

Februari

22/2

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Mars

8/3

Fakturering av 2019 års riskpremie

Arbetsgivare

13/3 - 18/3

Värdebesked för 2019 anländer

Anställd

18/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

22/3

Kompletterande fakturering av avgiftsbestämda premier för 2018

Arbetsgivare

April

18/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

17/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

17/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

16/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

13/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

15/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär