Händelsekalender

2018

April

30/4 - 1/5

Kundservice är stängt

Maj

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

18/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

17/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

15/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

16/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

14/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär