Händelsekalender

2018

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

15/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

16/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

14/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär