Händelsekalender

2019

April

18/4 - 22/4

Påskstängt hos kundservice

Maj

17/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

16/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär