Händelsekalender

2017

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

15/11

Fakturering av premier för förmånsbestämd tjänstepension

Arbetsgivare

17/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

12/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär