Händelsekalender

2018

Mars

9/3

Fakturering av 2018 års riskpremie

Arbetsgivare

16/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

23/3

Kompletterande fakturering av avgiftsbestämda premier för 2017

Arbetsgivare

April

18/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

18/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

17/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

15/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

16/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

14/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär