Fribrev KAP-KL

Du som omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan.
Detta gäller dig som tidigare hade en livränta/förmånsbestämd tjänstepension.