Återbetalningsskydd

På den premie- eller avgiftsbestämda tjänstepensionen kan du, som en extra trygghet, välja att lägga till återbetalningsskydd. Det innebär att de pensionspengar du tjänat in betalas ut till din familj om du avlider – oavsett om du fortfarande arbetar eller redan har gått i pension.

När något förändras i din privata situation – du kanske blir förälder, gifter dig eller separerar – är det läge att fundera igenom om du vill ha återbetalningsskydd. Det är ett val, som du själv måste göra.

Du har också möjlighet att välja vem eller vilka som ska få din pension om du avlider genom att ange förmånstagare.


Hur funkar återbetalningsskydd?

Om du har valt att ha återbetalningsskydd, så betalas ditt sparade pensionskapital ut till dina förmånstagare som efterlevandepension när du avlider:

  • Om du avlider innan du börjat ta ut din pension betalas den ut till dina efterlevande i fem år.
  • Om du avlider efter att du börjat ta ut pension övergår utbetalningarna till dina efterlevande med samma belopp som du själv skulle ha fått, som längst i 20 år.

Har jag återbetalningsskydd?

Om du inte gjort något val, så har du inte återbetalningsskydd. Är du osäker, så logga in på Mina sidor och titta på ditt värdebesked. Där ser du enkelt om du har återbetalningsskydd eller inte.


Hur tecknar jag återbetalningsskydd?

Du har rätt att teckna återbetalningsskydd om du är frisk eller om din familjesituation har förändrats. Anmälningsblankett och hälsodeklaration hittar du här.


Hur väljer jag bort återbetalningsskyddet?

Du har alltid rätt att välja bort ditt återbetalningsskydd. Blankett för ändring av återbetalningsskydd hittar du här.


Vem får pengarna?

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare, men bara om det är:

  • tidigare make/registrerad partner, tidigare sambo, eller
  • barn/styvbarn/fosterbarn till dig själv eller till någon av ovan uppräknade.

Om du vill ändra förmånstagare måste du skicka in skriftlig ändring till oss på blanketten Ändring av förmånstagare.


Vad kostar återbetalningsskyddet?

Att ha återbetalningsskydd kostar inget extra, men det innebär att din egen pension kan bli något lägre än om du inte hade tecknat återbetalningsskydd. Om du inte har återbetalningsskydd får du nämligen vara med och dela på så kallade arvsvinster från övriga försäkrade som inte har återbetalningsskydd.


Återbetalningsskydd som pensionär

Återbetalningsskyddet gäller även efter att du har gått i pension om du inte väljer bort det i samband med att du ansöker om pension. Att ha återbetalningsskydd som pensionär innebär att dina pensionsutbetalningar övergår till dina efterlevande om du avlider och betalas ut i upp till 20 år från det att pensionen började betalas ut.

Läs mer om återbetalningsskydd här.