Årsrapportering

Rapportering av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter görs en gång per år för Svenska kyrkans anställda.

Alla anställda som är 21 år och äldre ska rapporteras.

De som inte ska rapporteras till oss är följande:

  • Anställda yngre än 21 år
  • Nyanställda som är äldre än 67 år
  • Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns
  • Förtroendevalda

Speciella regler gäller för individer med sjukersättning. Kontakta Kundservice om du är osäker på hur rapporteringen ska ske.

Svar på de vanligaste frågorna om årsrapporteringen hittar du här!

Uppgifter för inkomståret 2016 rapporteras mellan 16 januari och 27 januari 2017. Den årliga rapporteringen av pensionsgrundande händelser ligger till grund för faktureringen. Rapportera gärna så tidigt som möjligt under rapporteringsperioden. Arbetsgivare som rapporterar för sent kommer att påföras en avgift på 2 500 kronor per påbörjad förseningsvecka. Fakturorna kommer då att skickas tidigast vid nästa ordinarie faktureringstillfälle och arbetsgivare får betala en räntekompensation som tillförs individens pensionskapital.

En beskrivning hur rapporteringen ska ske hittar du här