Vad är underlag för särskild löneskatt?

Alla pensionskostnader, även riskpremien är underlag för särskild löneskatt.

I underlaget för särskild löneskatt ska eventuella utbetalnings-, uppläggningsavgifter och avgift för inkomstsamordning för förmedlingspensioner undantas.

«Tillbaka till frågesidan