Vad är pensionsgrundande lön?

Här presenterar vi vilka typer av ersättningar som ingår i pensionsgrundande lön.

Detta ska räknas med i pensionsgrundande lön:

 • Beredskapsersättning
 • Fasta lönetillägg
 • Fyllnadslön
 • Färdtidsersättning
 • Lägerersättning
 • Månadslön
 • OB-ersättning
 • Semesterdagstillägg
 • Semesterersättning
 • Semesterlönetillägg
 • Tillägg vid förskjuten arbetstid
 • Timlön
 • Övertidsersättning
 • Prosttillägg och tillägg i samband med att en präst är vikarierande/ställföreträdande kyrkoherde.

Den pensionsgrundande lönen påverkas inte av:

 • Arbetsskada eller arbetsolycksfall
 • Föräldraledighet enligt lag: 1. Hel ledighet för kvinnan sju veckor före och efter beräknad förlossning 2. Hel ledighet till dess att barnet är 1,5 år 3. Hel- eller deltidsledighet med föräldrapenning 4. Deltidsledighet utan föräldrapenning upp till 25 % av normal arbetstid tills barnet är 8 år 5. Ledig med föräldrapenning för tillfällig vård av barn 6. Hel- eller deltidsledighet för förälder till ett barn som har helt vårdnadsbidrag
 • Sjukdom - när arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning. (Då försäkringskassan beviljar sjukersättning skall den pensionsgrundande lön minskas.)
 • Ledighet pga fackligt förtroendeuppdrag

Detta räknas inte med i pensionsgrundande lön:

 • Beklädnadsersättning
 • Telefonersättning
 • Åkningsanslag
 • Kostförmån
 • Bilersättning
 • Övriga skattepliktiga förmåner 

Detta minskar den pensionsgrundande lönen:

 • Bruttolöneavdrag för dator

Följande ledigheter minskar den pensionsgrundande lönen:  

 • Värnpliktstjänstgöring
 • Vård av närstående
 • Obetald semester
 • Tjänstledighet - om ledigheten inte är kopplad till föräldraledighetslagen
 • Ledighet då försäkringskassan betalar sjukersättning. (Vid frånvaro med sjukpenning skall pensionsgrundande lön inte minskas)
«Tillbaka till frågesidan