Särskild avtalspension

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL innehåller en möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om olika pensionslösningar. Överenskommelser kan träffas om antingen heltidspension eller om deltidspension.

Checklista för särskild avtalspension

Checklistan är till för att underlätta för arbetsgivare som överväger att erbjuda särskild avtalspension. En överenskommelse om särskild avtalspension finansieras helt av arbetsgivaren.

 

SAP – steg för steg

  1. Vad kan avtalas? – Här hittar du ett exempel på avtal. Avtalet beskriver vad som ska regleras i avtalet om särskild avtalspension.
  2. Kostnadsprognos i SKAPA. Kontakta Kundservice för att få en kostnadsprognos för särskild avtalspension.
  3. Avstämning med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och den fackliga organisationen. Du som arbetsgivare bör stämma av med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation innan avtalet skrivs under. Den anställde bör göra samma avstämning med sin fackliga organisation.
  4. Överenskommelse. Exempelavtalet kan användas som grund för ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  5. Pensionsanmälan. Underskriven anmälan om särskild avtalspension skickas per post till Kyrkans pensionskassas Kundservice.
  6. Bekräftelse. Kyrkans pensionskassa bekräftar pensionsanmälan skriftligt till både arbetsgivare och arbetstagare.
  7. Pensionsmeddelande. När förmånen är beräknad, beslutad och klar för utbetalning sänder Kyrkans pensionskassa ett pensionsmeddelande till arbetstagaren.

Särskild avtalspension betalas ut på uppdrag av arbetsgivaren. Vi tar ut en administrativ avgift enligt följande:

  • Uppläggningsavgift 1 600 kr
  • Utbetalningsavgift 115 kr/månad
  • Samordningsavgift 400 kr/månad