Löneväxling

Löneväxling är möjligt för den anställde som omfattas av pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan. Det sker via en överenskommelse mellan den enskilde anställde och dennas arbetsgivare.

Har du som anställd frågor kring löneväxling ska du vända dig till din arbetsgivare eller din fackliga part. Du hittar även viktig information kring lönväxling i den information som är framtagen av Svenska kyrkans arbetsgivarorganstation och de fackliga parterna inom Svenska kyrkan, Löneväxling och kompletterande premier.

Underlag för avtal om löneväxling finns att hämta i VERA.