Dödsfall

Vad ska jag som arbetsgivare göra när en anställd avlider?

Anställd äldre än 21 år

Om en anställd som är äldre än 21 år avlider behöver du inte kontakta Kyrkans pensionskassa. Vi får en automatisk uppdatering från Skatteverket och kontaktar därefter dödsboet, som skickar in de handlingar som behövs till Kundservice.


Anställd yngre än 21 år

Om en anställd som är mellan 16 och 21 år avlider kontaktar du Kundservice.


Nyanställd

Om en nyanställd avlider innan du hunnit rapportera in anställningen till oss kontaktar du Kundservice.


Tjänstegruppliv

Alltid när en anställd avlider ska du skicka in uppgifter till KPA, som administrerar den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Blankett finns att hämta här.

Har du frågor om tjänstegrupplivförsäkringen? Kontakta KPA på 020-650 500 eller tgl@kpa.se.