Årsrapportering

Rapportering av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda görs en gång per år. Rapporteringen ligger till grund för Kyrkans pensionskassas fakturering av de anställdas pensionspremier.

På den här sidan hittar du information om vilka anställda som ska rapporteras, när det ska göras och hur du går till väga.

Anställda inom Svenska kyrkan ska rapporteras till Kyrkans pensionskassa, några undantag finns.


De som inte ska rapporteras till oss är följande:

  • Nyanställda som är äldre än 67 år
  • Uppdragstagare, personer som utför arbete utan att ett anställningsförhållande finns
  • Förtroendevalda

Speciella regler gäller för individer med sjukersättning. Kontakta Kundservice om du är osäker på hur rapporteringen ska ske.


Svar på vanliga frågor om årsrapporteringen


Pensionsgrundande uppgifter för föregående inkomstår rapporteras in under januari månad, sista datum för rapportering hittar du i händelsekalendern. Rapportera gärna så tidigt som möjligt under rapporteringsperioden.

Arbetsgivare som rapporterar för sent får betala en avgift på 5 000 kronor per påbörjad förseningsvecka. Fakturorna skickas ut tidigast vid nästa ordinarie faktureringstillfälle och arbetsgivare får betala en räntekompensation.

Arbetsgivare som rapporterar via blankett faktureras en avgift på 3 000 kronor.

Så här rapporterar du steg för steg