Rutin vid tillgodo

När ett tillgodo uppkommer dras det alltid av på nästkommande premiefaktura. Vid årets slut regleras alla tillgodon, det innebär att om det finns ett innestående tillgodo, så betalas det ut. Utbetalningen sker via Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem, KOB.

Arbetsgivare som inte är anslutna till KOB meddelar Kundservice vilket bankgiro- eller postgironummer återbetalningen ska ske till. Anmälan gör man via mail till kundservice@kyrkanspensionskassa.se.

Önskar man få sitt tillgodo utbetalt, så ska Kundservice meddelas innan förfallodagen för den faktura där tillgodot har uppkommit.