Avgiftsbestämd tjänstepension

Kyrkans pensionskassa fakturerar premier för den avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret. Förfallodag är den 31 mars.


Datum för fakturering 2017

10 februari 2017

Fakturering av premier för 2016 års avgiftsbestämda tjänstepension.


Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.
Förfallodag är den 31 mars 2017.