Avgiftsbestämd tjänstepension

Kyrkans pensionskassa fakturerar premier för den avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret. Förfallodag är den 31 mars.


Datum för fakturering 2019

15 februari 2019

Fakturering av premier för 2018 års avgiftsbestämda tjänstepension.


22 mars 2019

Kompletterande fakturering  för 2018 års avgiftsbestämda tjänstepension.

 

Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.