Premie/avgiftsbestämd tjänstepension

Kyrkans pensionskassa fakturerar premier för den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret. Förfallodag är den 31 mars.


Datum för fakturering 2019

15 februari 2019

Fakturering av premier för 2018 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.


30 mars 2019

Kompletterande fakturering  för 2018 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

 

Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.