Premie/avgiftsbestämd tjänstepension

Kyrkans pensionskassa fakturerar premier för den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret.


Datum för fakturering 2020

17 februari 2020

Fakturering av premier för 2019 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

Senaste inbetalningsdag är 31 mars. Betalningsvillkor är dock 30 dagar netto från fakturadatum.


20 mars 2020

Kompletterande fakturering  för 2019 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

 

Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.