Övriga avgifter

Kyrkans pensionskassa fakturerar följande avgifter:

Försenad insänd lönefil – 5 000 kronor per påbörjad vecka
Manuell registrering av årslöner – 3 000 kronor per arbetsgivare
Ändring av inskickad slutlig lönefil – 1 000 kronor per försäkrad
Ändring av retroaktiva löner – 1 000 kronor per försäkrad