Övriga avgifter

Kyrkans pensionskassa fakturerar följande avgifter:

Försenad insänd lönefil – 5 000 kronor per påbörjad vecka
Manuell registrering av årslöner – 3 000 kronor per arbetsgivare
Ändring av anställningsuppgifter/ löner – 200 kronor per försäkrad
Förseningsavgift förfrågan överenskommen lön – 2 500 kronor per påbörjad förseningsvecka
Förseningsavgift förfrågan förväntat slutlön – 2 500 kronor per påbörjad förseningsvecka